Ogólne

Tgol.e-spirometry screenshot
Kilknij aby powiększyć

Parametry układu oddechowego (UO) można zmieniać za pomocą suwaków na panelach poniżej rysunku UO. Przytrzymując myszką uchwyt suwaka, można nim kierować w górę lub w dół. W celu bardziej precyzyjnego ustawienia wartości, można użyć klawiszy strzałek w górę i w dół z klawiatury komputera.

Wartości parametrów układu oddechowego są wyrażane w procentach wartości referencyjnych. Po uruchomieniu systemu, tymi wartościami referencyjnymi są wartości parametrów układu oddechowego przeciętnej Polki w wieku ok. 50 lat. Jednakże użytkownicy mogą to zmienić, tj. mogą sami, wg wskazówek podanych w Pomocy dla tabeli parametrów (tabela pod suwakami), zdefiniować inny zestaw wartości referencyjnych.

Na ekranie znajduje się kilka wirtualnych klawiszy i przycisków, które umożliwiają użytkownikowi manipulowanie symulacjami i nastawami wartości parametrów UO. Są to, na przykład, Start, Reset, Usuń wiersz (usunięcie nieinteresującej symulacji), Użyj jako ref (przyjęcie bieżącego wirtualnego pacjenta jako pacjenta odniesienia), Plik (daje możliwość zapisania w pamięci komputera przeprowadzonych symulacji, w celu wykorzystania ich następnym razem), Kobieta 50l. (umożliwia powrót do referencyjnych ustawień wyjściowych, proponowanych przez autorów, tj. do ustawień odpowiadających pięćdziesięcioletniej kobiecie), itd.

Warto zauważyć, że referencyjny zestaw parametrów nie musi odpowiadać zdrowej osobie. Na przykład, można za referencję, czyli odniesienie, przyjąć osobę z ciężką obturacją po to, by obserwować w kolejnych symulacjach, jak zmiany VDc wpływają na wskaźniki i krzywą przepływ-objętość. Jeśli natomiast za zestaw referencyjny przyjmiemy taki zestaw, dla którego jakiś parametr ma skrajną wartość (dalej suwakiem nie da się jej zmieniać), to użycie klawisza Użyj jako ref pozwoli na dalszą zmianę wartości tego parametru (np. wykonując szereg ww. czynności, można zwiększyć VDc wielokrotnie, mimo że maksymalna, pojedyncza zmiana suwakiem VDc to wzrost 1,5 krotny).

Uwaga:
Pozostawiono użytkownikowi pełną swobodę w dobieraniu wartości parametrów. Jednak dla niektórych kombinacji wartości system odmówi wykonania symulacji lub jej nie dokończy. W przypadkach, gdy system potrafi rozpoznać, że osoba z daną kombinacją wartości parametrów nie jest w stanie żyć, poda taką informację. W innych nierealistycznych przypadkach, np. gdy nie jest możliwe wykonanie symulacji w czasie mniejszym niż ustalona w programie granica, system poda informację o przerwaniu symulacji z powodu trudności obliczeniowych.

Nie można jednak wykluczyć, iż użytkownikowi uda się przechytrzyć system i dobrać taką kombinację wartości parametrów, że system nie będzie wiedział, iż nie da rady wykonać symulacji. W takim przypadku może podać ewidentnie błędne wyniki lub nawet zawiesić się.

Asystent

Po wybraniu danego suwaka, asystent przypomina fizjologiczne znaczenie parametru odpowiadającego temu suwakowi. Przypomina też, z jakimi innymi parametrami jest powiązany wybrany parametr i sugeruje ew. zmiany.