Dla instruktorów

Instruktorzy używający w swej pracy wersji Advanced, mogą pełniej wytłumaczyć kursantom podstawy fizjologiczne spirometrii (manewru natężonego wydechu) dzięki możliwości:


Możliwe jest pokazanie w funkcji objętości następujących zmiennych:

numer zmiennej pokazywanej w danej symulacji podawany jest w ostatnim wierszu Tabeli wyników
  1. wypływ całkowity — przepływ całkowity z układu oddechowego, taki jak „widzi” go spirometr.
  2. wypływ z płuc — przepływ z samych płuc. Wypływ całkowity jest równy sumie wypływu z płuc oraz wypływu powietrza z zapadających się oskrzeli.
  3. limitowanie — to wypływ całkowity, ale pokazany tylko wtedy, gdy oskrzela pośrednie są zapadnięte i występuje tzw. zjawisko samoograniczania się przepływu (tj. gdy bez względu na stopień natężenia wydechu, przepływ ograniczony jest do wartości zdeterminowanej przez objętość płuc w danej chwili); w czasie animacji, oskrzela pośrednie pokazane są w kolorze czerwonym podczas samoograniczania się przepływu.
  4. opór oskrzeli pośrednich — iloraz ciśnienia napędowego i wielkości przepływu, który to iloraz w „normalnych” warunkach równy jest oporowi (jednak tutaj termin „opór” jest terminem umownym, gdyż w przypadku zapadniętych oskrzeli przepływ nie zależy od ciśnienia napędowego z powodu ww. zjawiska samoograniczania się przepływu; np. studentom można pokazać, że „opór” dróg oddechowych danego płata zależy od tego, czy obturacja tego samego stopnia występuje lokalnie tylko w tym wybranym płacie czy ogólnie we wszystkich płatach).
  5. opór oskrzeli obwodowych — opór stawiany przepływowi powietrza przez oskrzela obwodowe.
  6. ciśnienie w klatce w klatce piersiowej.

Uwaga:
Generalnie, powyższe zmienne będą pokazywane dla tej części płuc(a), którą wybrano w Menu Płaty, jednak z następującymi wyjątkami:

Na przykład, jeśli wybrano lewe płuco, przepływ całkowity dotyczy tylko przepływu całkowitego do/z tego płuca, tj. przepływu do/z tego płuca i do/z jego oskrzeli pośrednich.


Możliwie jest manipulowanie następującymi czynnikami:

Uwaga:
Za pomocą suwaka można zmieniać pow. czynniki 6-krotnie (4 razy zmniejszyć lub zwiększyć), należy więc samodzielnie zachować umiar przy zmianie danego czynnika.

Na przykład, 4-krotne zwiększenie kryterium końca wydechu, tj. zakończenia wydechu, gdy przepływ jest równy 100mL/sek, jest jak najbardziej realne fizycznie (zdarza się podczas źle wykonanego badania), natomiast 4-krotny wzrost głębokości już natężonego wydechu jest niemożliwy (chyba że ktoś wspomaga się prasą hydrauliczną w zgniataniu klatki piersiowej).