Oskrzela pośrednie

(oskrzela zapadające się, 5-11 generacja)
Tgol.e-spirometry screenshot
Kilknij aby powiększyć

Średnica i objętość wewnętrzna tych oskrzeli zmienia się znacząco podczas manewru natężonego wydechu.

Podczas natężonego wydechu ciśnienie w klatce wzrasta na tyle, że przewyższa ciśnienie panujące wewnątrz tych oskrzeli, co powoduje ich zapadanie. Te oskrzela charakteryzują dwa parametry:

VDc
parametr dot. wypływu powietrza z objętości samych oskrzeli
Podczas maksymalnego wdechu, oskrzela pośrednie są znacznie rozciągnięte. Podczas natężonego wydechu są one zapadnięte. Oznacza to znaczne zmiany objętości tych oskrzeli. VDc charakteryzuje w przybliżeniu objętość powietrza wydychanego z tych oskrzeli na początku natężonego wydechu.
R(1/światło)
parametr dot. wypływu powietrza z objętości płuc przez te oskrzela
Mimo, że oskrzela są praktycznie zapadnięte, powietrze jednak przez nie przepływa. Jednakże wielkość tego przepływu już nie zależy od siły wydechu i aktualnej średnicy oskrzeli. Zależy ona od aktualnej objętości płuc oraz od światła oskrzeli, tj. od średnicy, jaką miałyby one po wypreparowaniu z klatki piersiowej. Odwrotność światła (1/światło) można traktować jako opór wypreparowanych oskrzeli, tj. jako nie zmieniający się w czasie oddychania parametr charakteryzujący właściwość oskrzeli jako takich. I tym właśnie jest R(1/światło).

Uwaga:
Aby symulować zdrowy układ oddechowy o innym rozmiarze, po zmianie Rozmiaru płuc trzeba odpowiednio zmienić rozmiary wszystkich oskrzeli, w tym oskrzeli pośrednich poprzez zmianę parametru R(1/światło). Następnie, taki zestaw zmienionych wartości parametrów można potraktować jako nowy zestaw referencyjny (po przeprowadzeniu symulacji dla tego nowego zestawu nacisnąć wirtualny klawisz Użyj jako ref.).