Płuca

Tgol.e-spirometry screenshot
Kilknij aby powiększyć

Płuca muszą być scharakteryzowane co najmniej dwoma parametrami:

Rozmiar („ilość miąższu”)

Jest to parametr charakteryzujący anatomiczną wielkość układu oddechowego. Wartość parametru jest większa w przypadku osób wysokich, dla niskich — mniejsza.

Uwaga:
Nie należy mylić wielkości płuc z ich objętością. Objętość, określająca ilość powietrza w płucach, jest wielkością zmienną podczas oddychania. Wielkość (Rozmiar) płuc to wartość stała dla danego pacjenta i zmniejsza się tylko przy restrykcji anatomicznej (np. po resekcji płata). Rozmiar płuc (układu oddechowego) zależy głównie od wzrostu (oraz płci), co przejawia się zależnością wartości indeksów spirometrycznych od wzrostu.

Należy pamiętać, że większy układ oddechowy to:

Jeśli chcemy symulować zdrowego człowieka należy te parametry zmieniać równocześnie.

Cm — „podatność właściwa miąższu”

Parametr charakteryzujący sprężyste właściwości miąższu płuc. Przez analogię do pojęcia ciężaru właściwego substancji (ciężaru 1 cm sześciennego), parametr ten można nazwać podatnością właściwą (podatnością 1 cm sześciennego lub 1 grama miąższu). Im mniejsza podatność, tym trudniej płuca rozciągać. Im większa podatność, tym większa ich wiotkość.

Uwaga:
Tak, jak np. ciężar całkowity jakiejś substancji jest równy iloczynowi ilości substancji i ciężaru właściwego tej substancji, podatność całkowita płuc równa jest iloczynowi „ilości miąższu” i „podatności właściwej miąższu”. Na przykład: