Oskrzela główne

(oraz górne drogi oddechowe)
Tgol.e-spirometry screenshot
Kilknij aby powiększyć

Ta cześć układu oddechowego jest charakteryzowana jednym parametrem, który odzwierciedla opór głównych oskrzeli (oraz opór górnych dróg oddechowych) dla przepływającego powietrza. Zależy on od światła oskrzeli. Zwiększenie oporu oznacza albo mniejsze światło, albo lokalną, ale istotną przeszkodę (np. guz).

Uwaga: Światło oskrzeli zależy od wielkości układu oddechowego. Np. oskrzela myszy są mniejsze niż oskrzela słonia. Dlatego należy każdorazowo dostosować wartość R do zmienionej wielkości płuc.

Na przykład, chcąc symulować zdrową osobę ze zwiększonymi płucami, należy zmniejszyć R, gdyż w przeciwnym przypadku otrzymamy obturację. Natomiast R zbyt małe w stosunku do wielkości płuc powoduje pojawienie się oscylacji, która w rzeczywistości bardzo rzadko występuje u realnych pacjentów.