Tgol.e-spirometry screenshot
Kilknij aby powiększyć

Tabela parametrów

Wartości parametrów wyrażone są w postaci procentu wartości parametrów osoby przyjętej za referencyjną.

Pierwszy wiersz tabeli pokazuje wartości odpowiadające pozycjom suwaków.

Trzy następne wiersze pokazują zestawy wartości parametrów dla ostatnio przeprowadzonych symulacji. Kliknięcie na wybrany wiersz lewym lub prawym klawiszem myszki powoduje:

Jeśli klikniemy prawym klawiszem myszki, mamy dodatkowe możliwości:

Ostatni wiersz tabeli pokazuje wartości parametrów, które aktualnie są przyjęte jako referencyjne. Są wyrażone w procentach standardu zaproponowanego przez autorów (standardem tym są wartości parametrów układu oddechowego przeciętnej Polki w wieku 50 lat).

Przykład:
Jeśli użytkownik, klikając prawym klawiszem myszki lub używając wirtualnego klawisza Użyj jako ref., przyjął za nowe wartości referencyjne taki zestaw wartości parametrów, w którym Rozmiar ma wartość 150%, to:

Tak więc: ostatni wiersz jest po to, by użytkownik wiedział, jakie zmiany wprowadził do wartości referencyjnych. Dzięki temu, może on porównywać między sobą wszystkie, zdefiniowane przez siebie zestawy referencyjne.

Tabela wyników

W tabeli tej pokazane są wartości najważniejszych wskaźników, obliczanych podczas manewru natężonego wydechu. W kolumnie wartości należnych (Ref.) podawane są wartości dla symulacji przyjętej za referencyjną. W kolumnie wartości obserwowanych (Obs.) podane są wartości dla symulacji, której wiersz jest aktualnie wyróżniony w tabeli parametrów.

Tabela zawiera też wartości TLC (całkowita pojemność płuc) i FRC (funkcjonalna pojemność zalegająca), które nie są mierzalne podczas spirometrii. Pokazano je jednak dlatego, by użytkownicy mogli przekonać się, że np. TLC może być bardzo różne, mimo podobnych wartości wskaźników spirometrycznych (np. obniżenie FVC jest możliwe zarówno przy zmniejszeniu jak i zwiększeniu TLC).

Czas FET podany w tabeli, jest to czas, w trakcie którego badany wydmuchuje całą pojemność życiową. Jak można zauważyć, u zdrowych osób jest on zdecydowanie krótszy, niż zalecane aktualnie 6 sek., pomimo że przyjęte tu kryterium końca wydechu jest ostrzejsze, niż zalecane przez ATS/ERS (15mL/sek wobec zalecanych 25 mL w ciągu 1 sek). Natomiast dla osób z obturacją FET może być większy niż 20 sek. Uwaga, założono, że głęboki wydech, poprzedzający maksymalny wdech, jest wykonany „naturalnie”, czyli bez obowiązującego obecnie przymuszania pacjenta do kontynuowania natężonego wydechu, gdy pacjent chętnie by już skończył.