Wybrane szczegóły

Samo-ograniczanie się przepływ powietrza przez oskrzela pośrednie podczas natężonego wydechu jest zjawiskiem kluczowym. Przepływ przez te oskrzela opisywany jest następującym wzorem będącym rozwiązaniem pewnego równania różniczkowego (szczegóły w [3]):

equation

gdzie:

Parametr k odpowiada w przybliżeniu oporowi dróg oddechowych podczas maksymalnego wdechu, tj. gdy płuca są maksymalnie rozciągnięte i nie ma przepływu powietrza. Wartość tego parametru jest związana z anatomicznym światłem oskrzeli i w systemie Tol.e-spirometry może być zmieniana suwakiem nazwanym R(1/Światło).

Za radą lekarzy testujących system Tol.e-spirometry, zrezygnowano z udostępnienia możliwości zmieniania wartości parametru b, który w przybliżeniu związany jest w właściwościami sprężystymi ścianek oskrzeli (jednakże pozostawiono w Tabeli parametrów miejsce na wypadek, gdyby któryś z użytkowników zażyczył sobie możliwość zmian wartości tego parametru).

Aby umożliwić interpretację fizjologiczną parametrów we wzorze na zależność objętości płuc Va od statycznego ciśnienia transpulmonarnego Ptps, oryginalny wzór z [3] zastąpiono następującym:

equation

gdzie:

Wartości obu tych parametrów można zmieniać w systemie Tgol.e-spirometry.

Zależność objętości klatki piersiowej od ciśnienia przez-klatkowego opisano wzorem:

equation

gdzie parametry C1, C2 i C3 charakteryzują danego pacjenta. Nie są one widoczne w systemie Tgol.e-spirometry, a ich zmiana przy zmianie wielkości (wzrostu) pacjenta jest powiązana ze zmianą wartości ww. parametru Size.

Zapadająca się podczas natężonego wydechu część przestrzeni martwej jest opisana kilku-parametrową procedurą komputerową. Odgrywa ona dość istotną rolę, gdy analizuje się kwestie związane z wentylacją (wentylacja pęcherzykowa to wentylacja minutowa pomniejszona o wentylację przestrzeni martwej), ale w spirometrii ma ona widoczny wpływ tylko na przepływ szczytowy (PEF) i to w przypadku obturacji, więc użytkownikowi systemu Tgol.e-spirometry dano możliwość przybliżonego, „sumarycznego” wpływu na wszystkie parametry razem.

Połączenie wszystkich wzorów w funkcjonalną całość można zilustrować uproszczonym schematem:

figure

gdzie np. Rp symbolizuje powyższy wzór na przepływ przez oskrzela pośrednie, a Cm — wzór opisujący śródpiersie.